Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
ToCuddly
ToCuddly
Nic nie jest tak intymne jak spanie obok drugiej osoby - pomyślała - nawet seks. Człowiek jest wtedy całkowicie bezbronny. Spanie obok drugiej osoby,  w odległości paru centymetrów to akt absolutnej ufności.
— Jonathan Carroll "Skradziony kościół"
Reposted frombalca balca viaconsequence consequence
ToCuddly
2286 9662 390
Reposted fromperseweracje perseweracje viaconsequence consequence
ToCuddly
8246 6f92 390
Reposted fromnawrocka nawrocka viaconsequence consequence
ToCuddly
4769 326d 390
Reposted fromdontbemad dontbemad viaeklerrka eklerrka
ToCuddly
9121 5471 390
Reposted frommarrymebrian marrymebrian viaeklerrka eklerrka
ToCuddly
0445 54f6
Reposted fromFavCartoons FavCartoons viaeklerrka eklerrka
ToCuddly
ToCuddly
Gdy kłócisz się ze swoimi bliskimi, nigdy nie wypominaj im rzeczy z przeszłości.

— zapamietać
Reposted fromskonfundowane skonfundowane viaeklerrka eklerrka
ToCuddly
fuck off
Reposted fromJestemTylkoMoja JestemTylkoMoja viaeklerrka eklerrka
ToCuddly

-przepraszam ze cię zraniłem..

-Nie przepraszaj, spierdalaj.

Reposted fromoceanstrat oceanstrat viaeklerrka eklerrka
ToCuddly
Czasem płaczę bo chce mi się płakać. Wtedy czuję że uchodzi ze mnie zło.
— Dżem, Mała Aleja Róż.
Reposted fromzabka zabka viaeklerrka eklerrka
ToCuddly
Moment, w którym wyrzuciłeś z siebie wszystkie myśli i powiedziałeś w końcu co czujesz sprawia, że odczuwasz wielką ulgę. Po burzy emocji następuje czas oczekiwania. Oczekiwania na "lepsze jutro". Tak. Skejam się w tym momencie. Czekam. Mam bardzo dobrą "taśmę". Zastanawiam się nad tym, co powoduje, że hipokryci, dranie, których uważamy za ideały sprawiają, że szalejemy za nimi (?)
To nie ich wina, nasz chyba też nie. Tutaj kluczem jest samoocena, brak dowartościowania, które sprawiają, że dajemy się zwabić w pułapkę. Ulegamy, bo czujemy się dowartościowani. Kończy się to niestety jeszcze gorzej dla nas, niż stan psychiczny niedowartościowania, który posiadamy bez takich sytuacji.
Tak. Skejam się w tym momencie. Czekam. Mam bardzo dobrą "taśmę".
ToCuddly
0887 d1a9 390
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viaconsequence consequence
ToCuddly
!
Reposted fromsymultana symultana viaconsequence consequence
ToCuddly
Wiem, nie jest to łatwe, ale nie można dopuścić, żeby miłość przerodziła się w nienawiść! Nigdy! .Sztuką jest perfekcyjnie opanować pewne umiejętności, dzieki którym nie damy poznac po sobie co czujemy w głebi serca.Możemy tylko to wyjawić osobom zaufanym. Dążę do tego, że ignorancja boli bardziej niż nienawiść. Nie wiemy tego, czy tak się dzieje u drugiej osoby, ale to po pewnym czasie kiedy ignorujemy ją przestaje ona mieć znaczenie.daje nam to w zamian wielką satysfakcje i zadowolenie. Właśnie tutaj następuje moment, w którym trzeba byc ostroznym. Często w tej chwili zaczynamy nienawidzić.
ToCuddly
4782 f349 390
Reposted byFromMyInterior FromMyInterior
ToCuddly
4767 e926 390
Reposted byFromMyInteriorVirasil
ToCuddly
4764 66da 390
Reposted byFromMyInterioraunibauniVirasil
ToCuddly
4753 e613 390
Reposted byFromMyInterior FromMyInterior
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl